Lamar Gosey

WEIGHT CLASS: 205

DISCIPLINE: Jiu-Jitsu, Muay Thai

Gym: Dragon House

Fights: