Saba Gorji

WEIGHT CLASS: 

DISCIPLINE: Jiu-Jitsu, Muay Thai

Gym: Smash Gym

Fights:


Videos:


Arguello vs Gorji 05/07/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos:


Arguello vs Gorji 05/07/22