Robert Beneshan

WEIGHT CLASS: 175

DISCIPLINE: Jiu-Jitsu, Muay Thai

Gym: Jiu Jitsu Therapy

Fights:


Videos:


Horton vs Beneshan 01/29/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos:


Horton vs Beneshan 01/29/22