Toshi Miyatsu

WEIGHT CLASS: 

DISCIPLINE: Jiu-Jitsu, Muay Thai

Gym: Garth Taylor Jiu Jitsu

Fights:


Videos:


Miyatsu vs Ibarra 05/07/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos:


Miyatsu vs Ibarra 05/07/22